אייר מייל אקספרס

08-9300633

דיוור בישראל

 אייר מייל אקספרס בע"מ תדאג לדוור את הדואר שלכם בישראל.
כמו כן, לרשותכם מגוון שירותים נלווים:
  • עיטוף
  • ביול
  • עיטוף
  • הפקת מדבקות מרשומות נמענים
  • הכנסת אינסרטים
  • קיפול ידני וממוכן
יתרונות השימוש בשירות הדיוור של אייר מייל אקספרס